Voor de werkgever

Preventie waar mogelijk, reintegratie waar nodig

Waarom ontwikkelen sommige medewerkers stressklachten of zelfs een burnout, terwijl anderen de werkdruk wél kunnen hanteren? En wat kan je als werkgever doen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en verzuimkosten te beperken?

Vanuit BPB werken we samen met werkgevers aan passende antwoorden op deze vragen over preventie en verzuimbegeleiding.

Werkgevers schakelen ons in voor:

 • De Werkenergieanalyse® waarmee we inzicht geven in:

  • risico’s op verzuim;

  • eventuele oorzaken van verzuim;

  • kansen voor duurzame inzetbaarheid.

 • Maatwerktrajecten voor individuele medewerkers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen vanwege stressklachten of burnout.

 • Kennissessies voor managers en HR professionals.

 • Workshops en trainingen voor teams of groepen medewerkers.

 • We bieden verschillende pakketten waar de werknemer direct mee op weg wordt geholpen om zijn  stressklachten te verminderen en vitaliteit en werkenergie te verbeteren.

De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijk kader bij verzuimbegeleiding. We stimuleren de medewerker tot regie nemen in het herstelproces. In samenspraak met de medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts en HR professional maken we een concreet stappenplan voor herstel en reïntegratie.

Kosten

Wij  bieden altijd maatwerk. Op basis van uw vragen en wensen bieden we een offerte aan waarin ons aanbod, de kosten en randvoorwaarden helder zijn beschreven.

Contact