Meting Veerkracht

Voor meer inzicht in jouw veerkracht en ontspannende activiteiten.

Deze meting inclusief persoonlijke feedback sessie kost 425 euro excl btw.

Veerkracht staat voor het kunnen omgaan met stressvolle situaties, spanningen en tegenslagen. De mate waarin iemand veerkrachtig is, bepaalt mede het risico op stressklachten en burnout.

Onderzoek (M. Portzky 2015) toont aan dat er sterke correlaties bestaan tussen veerkracht en het palliatieve pallet. Voor ons wellicht een vreemd woord. Palliatief betekent verzachting of verlichting. Het betreft hier het verlichten van stress.

Om mentale veerkracht in beeld te brengen, maken we gebruik van de gevalideerde Veerkracht vragenlijst VK+ Deze laat zien in welke mate iemand bestand is tegen de uitdagingen en tegenslagen van het leven, onder meer aan de hand van coping-kenmerken.

De tweede vragenlijst die wordt afgenomen peilt naar het ‘palliatief handelen’ van een persoon. De gevalideerde P3 vragenlijst brengt in beeld met welke activiteiten iemand zich tracht te ontspannen of af te reageren bij spanning of stress. Hierbij wordt zowel gekeken naar positieve activiteiten, alsook eventuele meer destructieve gewoonten.

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten, geven we advies over noodzaak en mogelijkheden voor een betere stressbalans en maken we een plan van aanpak.

Contact