HRV Lifestyle Analyse

Voor meer inzicht in de relatie tussen uw leefstijl en vitaliteit.

Deze meting inclusief persoonlijke feedback sessie met plan van aanpak kost 425 euro excl btw.

HRV

De HRV meting (Heart Rate Variability) geeft gedetailleerd inzicht in stressfactoren, herstelgedrag en kwaliteit van rustmomenten en slaap. Gevolgen voor vitaliteit en gezondheid op korte en lange termijn komen in beeld.

De HRV meting is een soort leugendetector. Jouw energiebeleving, prestatie en uithoudingsvermogen zijn vaak geen betrouwbare graadmeter. De HRV meting is objectief. Beleving en meting blijken in de praktijk vaak te verschillen.

Je kan dus heel lang doorgaan en het blijven volhouden, perfect presteren, totdat je herstelschuld te groot is.

De feedback uit de HRV meting is objectief. Het geeft inzichten die helpen om:

  • jouw stress te managen;
  • jouw herstel te herkennen en optimaliseren;
  • jouw fysieke activiteiten gezond in te zetten.

De meting vindt plaats door middel van een klein metertje dat 72 uur (niet zichtbaar onder kleding) op het lichaam wordt gedragen en het bijhouden van een logboek van activiteiten.

Je krijgt een rapport met duidelijk inzicht in jouw vitaliteit. Met een coach bespreek je dit rapport en wordt er een persoonlijk plan van aanpak opgesteld.

Contact